Logo image
Logo image

Bidrottningens olika funktioner och beteenden i bikupan

5 minuter
Bidrottningens grundläggande funktioner i bisamhället är reproduktion och social organisation. Utan att ge orders styr hon ändå bikupan, med feromoner.
Bidrottningens olika funktioner och beteenden i bikupan
Senaste uppdateringen: 28 juni, 2024

Binas intelligens är har större betydelse som grupp än som individer, och bidrottningen är den centrala axeln runt vilken bikupans mentalitet fungerar. Bidrottningens funktioner är oersättliga. Vill du veta mer om dessa intelligenta insekter, läs vidare! Du kommer garanterat att bli överraskad!

Som en grundläggande pelare i den sociala organisationen av denna superorganism, är det drottningen som skapar hierarki, som återbefolkar och som vägleder bikupan. Låt oss titta närmare på bidrottningens fascinerande funktioner och vad som skulle hända om hon försvann. Missa inte detta!

Vilka är bidrottningens olika funktioner?

Bidrottningen är den enda medlemmen i sin kast bland de tre som finns i kolonin: Drottning, drönare och arbetare. Hennes huvudsakliga funktioner är följande:

  • Reproduktion: Hon är den enda fertila honan i detta samhälle, så hon är mor till alla andra bin. Efter en bröllopsflygning där hon parar sig med bikupans drönare lagrar drottningen spermierna i “spermatheca”, dvs. en del av sitt könsorgan, vilket gör att hon kan lägga befruktade ägg i 3-5 år. Obefruktade ägg – producerade genom parthenogenes – ger liv åt nya drönare.
  • Social organisation: Bidrottningen avger feromoner som påverkar hjärnkemin hos de andra medlemmarna i bikupan. Med hjälp av dessa feromoner kan hon skapa underkastelse, beordra angrepp från en inkräktare och även få de andra bina att sköta om henne. Effekterna av dessa feromoner är dock fortfarande under forskning, eftersom de nämligen verkar variera mellan olika sammanhang. Därför behövs fortfarande ett vetenskapligt samförstånd innan vi kan klarlägga alla effekter.

Du kanske också vill läsa: Allt du vill veta om fårens beteende!

Varför finns det bara en bidrottning?

Some figure
Bidrottningen producerar kemiska signaler som får arbetsbina att ta över ansvaret för matning och skötsel. Bild: Inventori/iStockphoto.

De ovan nämnda feromonerna från drottningen har också en ytterligare effekt på arbetsbina: De hämmar deras fortplantningsförmåga. Faktum är att de gör att deras reproduktionssystem inte utvecklas ordentligt. På så sätt kontrolleras populationen i kupan, och uppgiften för reproduktion faller direkt på drottningen.

Faktum är att den enda gången när bikupan har mer än en bidrottning är när drottningen börjar prestera dåligt. Detta kan bero på ålderdom, sjukdom eller andra orsaker. Vid detta läge börjar arbetarna bygga drottningceller – vars storlek passar den större vuxna drottningen – och matar också flera larver med bidrottninggelé för att föda upp nya drottningar.

När drottningens feromon (QMP) börjar minska upptäcker bina att hon inte längre klarar av att utföra sina uppgifter.

Hur väljs bidrottningen?

När kolonin har beslutat att det är dags att ersätta bidrottningen börjar som vi nämner ovan bygget av drottningceller, och larverna blir matade med bidrottninggelé. I dessa celler kommer larverna att bli till större bin, utan sugorgan och med en längre bakkropp. Deras visuella system är annorlunda, liksom deras gastrointestinala mikrobiom. Detta kan du läsa mer om i en artikel publicerad i PLOS ONE.

Drottninggelén har förmågan att förändra larvernas DNA och förvandla dem till detta fertila exemplar. När larverna har nått vuxenstadiet slåss de till döds och den starkaste av dem blir bidrottning. Om det redan finns en bidrottning kommer den yngsta att driva ut henne och ta hennes plats.

Du kanske också vill läsa: Vad finns det för olika intelligenstest för djur?

Vad händer om det inte finns någon drottning?

Om bidrottningen dör innan arbetarna kan producera nya börjar de som är fria från det feromon som hämmar deras reproduktionsförmåga, så småningom att lägga ägg.

Den föräldralösa, eller drottninglösa, kolonin blir således en koloni där endast hanar kläcks från dessa obefruktade ägg.

Det kan också förekomma att det finns fler bin i bikupan än vad kolonin kan hantera. Under dessa omständigheter lämnar bidrottningen kupan tillsammans med några av sina arbetare för att bygga en ny kupa på en annan plats. Detta är då inte en föräldralös koloni, eftersom arbetarna har tid att föda upp en ny generation drottningar, och inte lägger ägg.

Vem tar hand om henne?

Bidrottningen får sin omvårdnad av arbetarna. Faktum är att hon aldrig får smaka pollen eller se solljus, förutom när hon gör sin bröllopsflygning eller ger sig av för att grunda en ny koloni. Hon bor och lever inne i kupan och de yngre bina ansvarar för att ge henne mat, sköta om henne och skydda henne.

Ger drottningen order?

Termen “bidrottning” verkar antyda att denna figur ger order till sina undersåtar som om hon vore en mänsklig monark. Hennes roll är dock endast reproduktiv och det enda inflytande hon har över arbetarna är genom sina feromoner.

Detta inflytande är begränsat till att “be” om viss uppmärksamhet, t.ex. mat, skydd eller renlighet (förutom att hämma reproduktiva funktioner).

Detta gör henne till en nyckelspelare för kolonins överlevnad, men det ger henne inte befogenhet att befalla. Arbetarna arbetar outtröttligt för att hålla kolonin vid liv och reparera kupan genom rollfördelning.

I allmänhet är det binas ålder som avgör deras roller: De yngre bina utför uppgifter inne i kupan, där de är säkrare, och veteranerna är de som ger sig ut för att leta efter mat. Men genetiken spelar också en roll för hur uppgifterna organiseras, vilket framgår av en studie publicerad i tidskriften Trends in Genetics.

Some figure

Kan drottningen bli ersatt?

När det gäller bidrottningens funktioner är svaret nej. Inget arbetsbi kan ta över bidrottningens roll. Inget arbetsbi kan ta hennes plats, inte ens om hon börjar lägga ägg. Kom ihåg att bidrottningen har en annan genotyp, tack vare den bidrottninggelé hon fått i sig under larvstadiet.

Det går inte heller att ersätta henne med en främmande drottning. Arbetarna skulle i detta fall känna hennes doft och driva ut henne ur kolonin, så att hon inte skulle kunna stanna kvar eller “erövra” kupan.

Det enda sättet att ersätta en bidrottning med en annan som utför hennes funktioner är, som vi förklarar ovan, att arbetarna föder upp en ny generation. Syftet med denna åtgärd är att säkerställa att kolonin består.

Bidrottningen: En värld av mysterier

Kände du till dessa fakta om bidrottningens funktioner och beteenden? Sanningen är att ju mer vi vet om dessa steklar (hymenoptera), desto fler frågor dyker upp. Vilka fler hemligheter kommer vi att kunna avslöja i framtiden?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.