Ryggradslösa djur

Ryggradslösa djur kallas så eftersom de inte har någon ryggrad. De är vanligtvis små och vissa är täckta med fjäll eller skal. Hur de reproducerar sig, vad de äter och var de lever är exempel på fakta som du hittar i denna sektion.

Fakta om dyngbaggen: gödselkungen

Den varelse vi talar om idag är allmänt känd runt om i världen som dyngbaggen. Bortsett från var den får sitt namn finns det många andra fascinerande fakta om denna insekt som vi kommer att avslöja för dig i den…