Ryggradslösa djur

Ryggradslösa djur kallas så eftersom de inte har någon ryggrad. De är vanligtvis små och vissa är täckta med fjäll eller skal. Hur de reproducerar sig, vad de äter och var de lever är exempel på fakta som du hittar i denna sektion.

Skillnader mellan krabbor och simkrabbor

Även om de ser väldigt lika ut så har krabbor och simkrabbor olika skillnader när det gäller utseende, beteende och vanor. Vi kommer härunder ta upp lite information om krabbor och simkrabbor och deras skillnader. Egenskaper och generell information om…

Fakta om dyngbaggen: gödselkungen

Den varelse vi talar om idag är allmänt känd runt om i världen som dyngbaggen. Bortsett från var den får sitt namn finns det många andra fascinerande fakta om denna insekt som vi kommer att avslöja för dig i den…

Marina insekter: vad är de och existerar de ens?

På senare år har vi gjort många överraskande och oväntade vetenskapliga upptäckter när det kommer till akvatiska insekter. De flesta av arterna som identifierats lever dock delvis eller helt i sötvattenområden. Därför kvarstår frågan om det verkligen finns marina insekter – sådana…

Sju av de vanligaste larverna i världen

Larver utgör inte helt oväntat larvstadiet för många insekter i ordningen Lepidoptera. Termen används dock även för att referera till larver som senare utvecklas till diverse flugor och skalbaggar. I dagens artikel ska vi titta på sju av de vanligaste larverna i världen.…