Beteendeproblem

Om ditt husdjur inte lyder dig hemma eller ute, hittar du hjälp här. Beteendeproblem kan vara ett sätt att få din uppmärksamhet. Lär dig hur du känner igen dem och avhjälper dem.

Etologirådgivning för hundar med beteendeproblem

Etologi är ett specifikt område inom beteendebiologin som objektivt och vetenskapligt studerar djurs beteenden. Under en etologirådgivning för hundar med beteendeproblem kommer etologen ställa frågor om hälsa, vanor, livsstil och rutiner. Dess teoretiska tillvägagångssätt och metoder lägger speciell fokus vid det…