Logo image
Logo image

Rådjurets ökande utbredning i Spanien

3 minuter
Under flera år har rådjurspopulationen i Spanien bara ökat. I denna artikel förklarar vi faktorerna bakom rådjurets utbredning i Spanien.
Rådjurets ökande utbredning i Spanien
Senaste uppdateringen: 07 februari, 2024

Rådjuret (Capreolus capreolus) är en växande art i Spanien. Enligt uppgifter från den spanska rådjurssammanslutningen ökar populationen varje år. Men även om rådjurets utbredning i Spanien har sina positiva sidor har det också negativa konsekvenser.

Detta hjortdjur har gått från att vara hotat och leva i avlägsna områden på den iberiska halvön till att orsaka verklig förödelse på jordbruksmark.

Nedan berättar vi mer om detta djur och om orsakerna till denna expansion, som ser olika ut i olika områden.

Rådjurets spektakulära utbredning i Spanien

Some figure
Rådjuret är ett oerhört anpassningsbart djur

Sedan 1970-talet har rådjuret gått från att vara en utrotningshotad art till att ockupera en stor del av halvön. Populationerna är dock ojämnt fördelade. Den är riklig i norr, i Kantabriska, Pyrenéerna och de iberiska bergen. I söder är den något mer sällsynt i Montes de Toledo, Sierra Morena och de penibiska bergskedjorna.

Inom samhällen är Castilla y León det paradigmatiska exemplet på hur detta hjortdjur expanderat. I detta samhälle rapporterades 21 924 stycken under jaktsäsongen 2017-2018. Enbart i Burgos fångade man nästan 8 000 exemplar och i Soria mer än 6 000.

Vad är orsaken till denna expansion? Experter tror att det är en kombination av artens specifika biologi och externa faktorer.

En art som anpassar sig till många livsmiljöer

Rådjuret är ett oerhört anpassningsbart djur, och detta är en av orsakerna till dess enorma expansion. Anpassningsförmågan underlättas av att dess enda rovdjur är människan.

Den är spridd över hela Eurasien på grund av de många olika livsmiljöer den har anpassat sig till. Från stora slätter till slutna skogar. Man kan till och med få se dem i bebodda områden.

Den föredragna livsmiljön för rådjuret är en blandning av blandskog och öppen mark, där den lätt kan äta sig mätt. Dessa livsmiljöer är lätta att hitta på den norra halvan av halvön, mycket tack vare avfolkningen av landsbygden.

Dess föda består av löv från buskar och låga träd, samt bär och ömtåliga skott.

Du kanske också vill läsa: Sambarhjort: Den största av de österländska hjortarna

Faktorer som förklarar rådjurets expansion i Spanien

Some figure
Rådjurets föda består av löv från buskar och låga träd

En territoriell och spridningsbenägen art

Många faktorer kan förklara den anmärkningsvärda expansionen av rådjuret i Spanien. En av dem, som skogsingenjör Santiago Segovia Pérez påpekar, kan vara dess anmärkningsvärda territorialitet.

Rådjur är en solitär art, till skillnad från andra däggdjur som vildsvin, som är grupplevande.

Unga rådjur tenderar att separera sig från sin mor ett år efter födseln. Därför behöver varje exemplar av dessa rådjur större territorium att leva på och tvingas leta efter nya områden, vilket bidrar till dess expansion.

Du kanske också vill läsa: 7 intressanta fakta om renar att känna till

Övergivande av landsbygden, en nyckelfaktor

Enligt många forskare är övergivandet av landsbygden en annan faktor som förklarar rådjurets utbredning i Spanien. Sedan 1960-talet har alltfler människor börjar flytta från byarna till städerna för att hitta arbete. Detta leder till att jordbruksmark överges, varvid den naturliga miljön successivt kan ta över på dessa områden.

Detta är en orsak till varför det finns många marker som befinner sig i en ekologisk successionsprocess, där buskar och vissa träd börjat växa igen, vilket är den perfekta födan för rådjur.

Ration mellan handjur och hondjur

Sist men inte minst har rationmellan hon- och handjur hos rådjur och deras speciella reproduktionsbiologi pekats ut som en nyckelfaktor till rådjurets utbredning i Spanien.

Enligt Laureano de las Cuevas, som är expert på jakt på detta hjortdjur, finns det i vissa områden upp till två rådjur per hane, och detta kombineras med en speciell reproduktionsbiologi.

Honorna kan föda upp till två rådjur per graviditet, eftersom deras livmoder är hjärtformad (den förgrenar sig i två delar). Därför är en av de strategier som man har tillämpat under en tid att jaga kvinnliga exemplar för att balansera könsfördelningen och kontrollera dessa populationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Boyle, K.V. 2006. Neolithic wild game animals in Western Europe: The question of hunting, pp 10 – 23. In Animals in the Neolithic of Britain and Europe, Serjeantson, D, and Field, D (eds). Oxbow Books: Oxford.
  • Lovari, S., Herrero, J., Masseti, M., Ambarli, H., Lorenzini, R. & Giannatos, G. 2016. Capreolus capreolusThe IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T42395A22161386. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T42395A22161386.en. Downloaded on 24 June 2019
  • Cabrera A. Fauna ibérica; mamíferos [Internet]. Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales; 1914 [citado 24 de junio de 2019]. 528 p.

 


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.