Logo image
Logo image

10 faktorer som kan påverka din hunds sömn

5 minuter
Tillräckliga vilostunder är viktigt för kroppens funktion även hos djur. Här får du veta vilka faktorer som kan påverka din hunds sömn.
10 faktorer som kan påverka din hunds sömn
Senaste uppdateringen: 28 februari, 2024

Precis som för oss människor är hundens sömn mycket viktig. Att vila ordentligt är viktigt för deras hälsa och kroppens allmänna funktion. Om de inte gör det kan beteendeproblem eller sjukdom uppstå. Det är dock vanligt att inte alla ägare tänker på detta. Vet du vilka faktorer som kan påverka din hunds sömn? Fortsätt läsa så ska vi berätta.

En hund tillbringar ungefär 50 % av dagen vaken och 50 % sovande. Detta motsvarar ungefär 10-12 timmars sömn. Denna balans kan dock påverkas av olika faktorer. Här är 10 av dem.

Ålder, den vanligaste faktorn som kan påverka din hunds sömn

Den första av faktorerna och en av de mest relevanta är åldern. Precis som för oss varierar sömntiderna beroende på om ålder, dvs. om vi har att göra med valpar, vuxna eller äldre hundar. Låt oss titta på var och en av dem:

 • Valpar: Dessa behöver mer vila än vuxna. Därför sover de mellan 18 och 20 timmar om dygnet. De tillbringar vanligtvis mer tid med att sova under dagen än på natten. Under de första dagarna av deras liv, under neonatalperioden, vilar de i grupper för att hjälpa varandra att hålla värmen, eftersom de fortfarande inte har någon egen termoregleringskapacitet.
 • Vuxna: Som vi nämner ovan så har dessa en genomsnittlig sömntid på 12 timmar, mellan 8 och 14 timmar. Vuxna hundar sover vanligtvis mellan 60 och 80 % av natten och 3 till 28 % av dagen.
 • Äldre hundar: När det gäller äldre hundar ökar sömntimmarna eftersom kroppens funktionssätt förändras och de blir tröttare av sina normala aktiviteter. De sover som de gjorde när de var valpar, mellan 18 och 20 timmar. De kan sova kortare perioder, men oftare jämfört med valpåren, både på dagen och på natten.

Du kanske också vill läsa: Finns det sömnstörningar hos hundar?

2. Ras

Some figure

Hundens ras eller storlek påverkar också sömntiden. Generellt sett sover större hundar mer än mindre hundar. Forskningen, i detta fall, är dock knapphändig, och det behövs fler studier för att hjälpa till att fastställa de exakta skillnaderna i sömntid mellan hundar av olika raser.

3. Motion

Som man kan förvänta sig behöver en hund som ägnar sig åt konstant och intensiv fysisk aktivitet mer vila för att fylla på med energi. Å andra sidan kan en mindre aktiv hund eller en hund som inte motionerar tillräckligt mycket ha svårt att somna eller ha mer besvärligare nätter.

4. Aspekter som rör hundens fysiologi

En annan faktor som kan påverka din hunds sömn är hundens fysiologiska tillstånd. Om hunden lider av någon sjukdom, är överviktig eller har försvagade andningsorgan, förändras deras sömntider. En studie publicerad i tidskriften VetRecord år 2021 visar att brakycefala (kortnosiga) hundar har fler sömnstörningar, vilket kan ha negativa effekter på husdjurets allmänna välbefinnande.

Tillräckligt med sömn medför fördelar för kroppens allmänna hälsa, samt fyller på med energi, stärker försvarssystemet och förbättrar beteendet och de kognitiva förmågorna.

5. Förändrade rutiner kan påverka din hunds sömn

Hundar är känslomässiga djur precis som människor, och de påverkas av förändringar. Så om ni flyttar eller vid ett tillskott i familjen kan din hund drabbas av anpassningsproblem och få ändrade vilorutiner. I dessa situationer är det normalt att ditt husdjur sover antingen mer eller mindre, under tiden som det de vänjer sig vid den nya situationen.

Du kanske också vill läsa: Harriet: en misshandlad hund som inte kan ligga ned och sova

6. Miljön, en annan viktig faktor som kan påverka din hunds sömn

På samma sätt är det område som är avsatt för ditt husdjurs sömn viktigt. Faktorer som påverkar detta är om det är tyst och bekvämt, och om det är inne i huset eller ute på gården. I allmänhet har hundar som bor i ute i trädgården högre aktivitetsnivåer på natten, vilket leder till en sämre nattsömn.

7. Buller

Ljud kan få hundar att känna rädsla och ångest. Det kan påverka en hunds sömn- och vakenhetsmönster. Forskning publicerad i tidskriften Behavioural Processes år 2022 visar att hundars sömn under dagen påverkas av element som buller.

8. Temperaturen kan påverka din hunds sömn

Temperaturen en annan miljöegenskap som kan påverka hundars beteende när det gäller sömntid. Under varma årstider ökar antalet dagsljustimmar, vilket leder till färre timmars nattsömn. Detta kunde forskarna observera hos hundarna i ovan nämnda studie.

9. Humör

Ett husdjurs olika humör påverkar också dess beteende. Uttråkade eller deprimerade hundar – som saknar dagliga stimulerande aktiviteter – kan utöka antalet sömntimmar. Det motsatta händer med husdjur som får mer uppmärksamhet eller som är mer entusiastiska i sina dagliga rutiner. Dessa blir tröttare och sover mer, eftersom de behöver fylla på sina förbrukade energier.

10. Kost

Some figure

Slutligen är kosten en av de faktorer som påverkar antalet timmar som en hund sover varje dygn. En kost med lågt näringsinnehåll ger inte de nödvändiga resurserna för att kroppen ska fungera ordentligt och ger ett letargiskt tillstånd hos hunden, med längre daglig sömntid.

Detta var vår lista över 10 faktorer som kan påverka din hunds sömn. Människor är inte de enda som upplever en påverkan av faktorer som buller, kost, ålder och miljö. Ordentlig sömn innebär bättre välbefinnande, tack vare de många hälsofördelar som det medför.

Vi rekommenderar att du är uppmärksam på ditt husdjurs sömnvanor, och att du rådgör med din veterinär om du märker någonting ovanligt. Försök också att hitta olika sätt för att förbättra din hunds sömn. Du kan börja med att se till att dess sovplats är bekväm och på en lugn plats – din hund kommer att tacka dig för det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Alvarez, R. (sf.). El perro y el descanso. Recuperado el 05 de enero de 2023, disponible en: https://www.huellacanina.com/UserFiles/file/El_perro_y_el_descanso.pdf
 • Barker, D., Tovey, E., Jeffery, A., Blackwell, E., & Tivers, M. (2021). Owner reported breathing scores, accelerometry and sleep disturbances in brachycephalic and control dogs: a pilot study. VetRecord, 189(4), e135.
 • DiGiacomo, R. (2020). Should I let my dog sleep late every day? American Kennel Club. Recuperado el 06 de enero de 2023, disponible en: https://www.akc.org/expert-advice/health/why-do-dogs-sleep-so-much/
 • Kinsman, R., Owczarczak-Garstecka, S., Casey, R., Knowles, T., Tasker, S., Woodward, J., Da Costa, R., Murray, J. (2020). Sleep duration and behaviours: a descriptive analysis of a cohort of dogs up to 12 months of age. Animals (Basel), 10(7), 1172.
 • Owczarczak-Garstecka, S., & Burman, O. (2016). Can sleep and resting behaviours be used as indicators of welfare in shelter dogs (Canis lupus familiaris)? PLoS One, 11(10):e0163620.
 • Pascual, M. (2015). Evaluación del ritmo circadiano sueño-vigilia en perros (Canis lupus familiaris) en relación a la edad, tamaño y estilo de vida. [Tesis de grado, Universtat de les Illes Balears]. https://dspace.uib.es/xmlui/handle/11201/1692
 • Schork, I., Manzo, I., Beiral, M., Vieira, F., Palme, R., Young, R., & de Azevedo, C. (2022). How environmental conditions affect sleep? An investigation in domestic dogs (Canis lupus familiaris). Behavioural Processes, 199, 104662.
 • Tooley, C., & Heath, S. (2022). Sleep characteristics in dogs; Effect on caregiver-reported problem behaviours. Animals, 12, 1753.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.