Logo image
Logo image

Rehabilitering av lamantinen, den amerikanska manaten

4 minuter
Flera vilda exemplar av den amerikanska lamantinen har fått föras till rehabilitering för att räddas från svält. Läs deras historia här.
Rehabilitering av lamantinen, den amerikanska manaten
Senaste uppdateringen: 25 februari, 2024

Lamantinen (Trichechus manatus) är ett vattenlevande däggdjur tillhörande familjen manater Den har en bred och avlång kropp som är mellan 3 och 5 meter lång och väger över 300 kilo. Trots sin storlek är den mild och fredlig, eftersom det inte finns många rovdjur som kan övermanna den i det vilda. Dock har förorenade vattendrag och förstörelsen av deras livsmiljö blivit ett allvarligt hot mot dem. Ta reda på mer om vilka åtgärder man har tagit för rehabilitering av lamantinen i Florida i den här artikeln.

Flera populationer världen runt av den här arten står inför en beklagansvärd situation orsakad av mänsklig inblandning. Det har lett till att många av dessa djur lider av svält. Därför har vissa grupper och stiftelser startat räddningsprojekt för att rädda liven på dessa manater. Ett exempel på detta är i Florida, där 79 lamantiner har placerats i rehabilitering med syftet att stabilisera deras hälsa. Vi berättar mer om detta nedan.

Ett problem som började för flera år sedan

Det är vanligt att människor använder vattendrag som floder, sjöar och laguner som ett utlopp för avloppsvatten från närliggande städer eller tätorter. Som man kan föreställa sig påverkar detta inte bara områdets utseende, utan påverkar också vattnets fysikaliska och kemiska innehåll och försämrar kvaliteten på vattnet. Följaktligen påverkar detta hälsan hos alla djur och all växtlighet som är beroende av detta vatten.

Flera sjöar och floder i Florida är drabbade av dessa effekter, till exempel är Banana River, Indian River och Mosquito Lagoon, tillsammans kallade Indian River Lagoon. Faktum är att föroreningen av dessa områden indirekt har lett till en dödlighet hos många lamantiner från 1982 till idag. Detta har väckt upp myndigheter som t.ex. den amerikanska federala miljöskyddsmyndigheten.

Ser  man bara till de mest aktuella dödlighetsrapporterna är uppskattningen att minst 500 sjökor har dött varje år i Florida sedan 2015. Av dessa beror drygt 10 % av dödligheten på naturliga orsaker. Resten är kopplat till mänsklig verksamhet som fiske, båtkollisioner, föroreningar etc.

Läs också: Vad är egentligen en dugong?

Some figure

Över 1 100 manater har dött i Florida

Även om flera organisationer nästan omedelbart började arbeta för att skydda arten, nådde insatserna och stödet sin kulmen inte förrän efter 2021. Under detta år inträffade en av de mest olyckliga händelserna när det gäller manater, då man hittade över 1 100 exemplar döda flytande i floder och laguner i Florida.

I motsats till vad man skulle kunna tro är lamantinen inte så känslig för effekterna av föroreningar i vattnet. Faktum är att dessa däggdjur kan överleva i miljöer med dålig vattenkvalitet, som exempelvis Indian River Lagoon. Problemet är att arten är beroende av växter och sjögräs som föda, och dessa tål inte föroreningar lika bra och således är risken lätt för att dessa försvinner från miljön.

Manaten är ett växtätande djur som dagligen behöver äta minst 10 % av sin kroppsvikt. När växtligheten är knapp på grund av föroreningar är det därför lätt för dessa djur att drabbas av allvarlig undernäring som leder till svält och död.

Detta var huvudorsaken till att det plötsligt dök upp mer än 1 100 döda manater flytande på drift i delstaten Florida. Dessa var djur som dött av överdriven undernäring eftersom de inte hade tillräckligt med mat i sin livsmiljö för att överleva.

Rehabilitering av lamantinen

Efter denna beklämmande händelse utvecklade organisationer med fokus på bevarande av manater strategier för att lösa bristen på mat för dessa djur. Den första var ett experimentellt utfodringsprogrammet med sallat, som bestod i att placera denna grönsak på strategiska platser för att komplettera manaternas kost. Den andra bestod i att rädda och rehabilitera flera exemplar i området.

Även om utfodringsprogrammet minskade dödligheten bland manater i Florida kunde man inte täcka behovet för alla utsatta exemplar samtidigt. Därför gick olika organisationer ihop och bildade Manatee Rescue & Rehabilitation Partnership. Denna grupp fokuserar på räddning, rehabilitering och återintroduktion av lamantinen i Florida för att minska dödssiffran.

I början av år 2023 utfördes rehabilitering av mer än 79 exemplar av lamantinen på platser som SeaWorld, djurparker och statliga parker. Här får de rätt utfodring och vård för att återfå sin vikt och förbättra sin hälsa. När denna anses vara uppnådd väljs ett lämpligt område ut där de kan återintroduceras och där man kan se till att de inte drabbas av samma sak igen.

Läs också: Hur sover marina däggdjur? Du kommer bli överraskad

Some figure

Tillfälliga strategier för att komma åt det verkliga problemet

Både dessa åtgärder för rehabilitering och det experimentella utfodringsprogrammet är endast tillfälliga åtgärder för att minska dödligheten bland lamantiner i Florida. Detta eftersom att åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten på de mest drabbade platserna inte är omedelbart effektiva. Med andra ord kommer populationerna av arten att vara utsatta för födobrist under ytterligare en tid även om förhållandena i deras livsmiljöer blir bättre.

De lokala myndigheterna fokuserar på att reparera skadorna på de floder och sjöar som manaterna bor i. Det är dock fortfarande en lång väg att gå för att få dem ur den fara de befinner sig i.

Under tiden bör du själv tänka på att ansvara för din vattenkonsumtion och undvika att förorena floder, sjöar, hav och laguner. Även om detta inte hjälper dessa djur direkt, kan du vara säker på att det kommer att gynna naturen runt omkring dig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Environmental Protection Agency. (2022). Statement from EPA’s Southeast Region Regarding the Manatee Deaths in Florida. Recuperado el 4 de febrero de 2023, disponible en: https://www.epa.gov/newsreleases/statement-epas-southeast-region-regarding-manatee-deaths-florida
  • Save the Manatee Club. (2022). 2022 Manatee: Mortality Statistics. Recuperado el 4 de febrero de 2023, disponible en:  https://www.savethemanatee.org/wp-content/uploads/2022/02/mortality_2021.pdf
  • Save the Manatee Club. (2022). 2022 Manatee: Mortality Statistics. Recuperado el 4 de febrero de 2023, disponible en: https://www.savethemanatee.org/wp-content/uploads/2022/02/mortality_2021.pdf
  • Save the Manatee Club. (2020). 2022 Manatee: Mortality Statistics. Recuperado el 4 de febrero de 2023, disponible en: https://www.savethemanatee.org/wp-content/uploads/2021/04/Mortality_Rescue_2020_.pdf
  • Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. (2023). Manatee Rescue & Rehabilitation Partnership. Recuperado el 4 de febrero de 2023, disponible en: https://myfwc.com/research/manatee/rescue-mortality-response/rescue/mrp/
  • Fish & Wildlife Foundation of Florida. (). MARINE MAMMAL FUND. Recuperado el 4 de febrero de 2023, disponible en:  https://wildlifeflorida.org/mmf/
  • Runge, M. C., Lantimm, C. A., Martin, J., & Fonnesbeck, C. J. (2015). Status and threats analysis for the Florida manatee (Trichechus manatus latirostris), 2012. US Department of the Interior, Geological Survey.

 

 

 


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.