Seniora djur

Efter en viss ålder anses djur vara ”seniorer” eller äldre. Deras sinnen börjar svika dem, de sover mer än vanligt och de vill inte leka lika mycket som de brukade. De börjar också lida av sjukdomar och deras kost måste förändras. I den här sektionen kommer vi att berätta allt om seniora husdjur.

Tre vanliga hälsoproblem hos äldre hundar

Hundar blir också gamla, och idag vill vi tala lite om några vanliga hälsoproblem hos äldre hundar. Åldrandeprocessen hos hundar skiljer sig inte märkvärt från människors. När de blir äldre börjar de uppleva ett antal förändringar i kroppen, vilket kan leda…

Vad forskningen säger om hur hundar åldras

När det kommer till hur hundar åldras så har de flesta nog hört att ett människoår är lika med sju hundår. Men denna regler fluktuerar kraftigt beroende på flera faktorer. Storlek och ras spelar en avgörande roll för hur hundar åldras,…

Hundar med Alzheimers: vilka är symtomen?

Experter säger att  ungefär hälften av alla hundar över 15 år lider av ”Alzheimers”. Hundar med Alzheimers lider av symtom som hörselnedsättning, synnedsättning och minnesförlust. Enligt dessa experter så skulle en av två hundar över 15 år ha Alzheimers sjukdom.…