utrotningshotade

Hur genetik påverkar bevaring av geparden

Geparden är känd som ett av de snabbaste djuren i världen, men klassas nu som utrotningshotat. Försök till bevaring av geparden visar att utan tillräcklig forskning för att rädda arten kommer geparden till slut att försvinna. Hoten mot denna uråldriga…

Livsmiljö och beteenden hos den röda pandan

Den röda pandan lever i Nepal, Myanmar och centrala Kina. Tillsammans med pandan är det en av de mest kritiskt utrotningshotade arterna på planeten. Vill du lära dig mer om livsmiljö och beteenden hos den röda pandan? Trots dess namn…

Att skydda dupontlärkan som art från utrotning

Idag ska vi prata om att skydda dupontlärkan som art. Dupontlärkan är en av många fåglar som man stöter på i södra delen av Spanien och Nordafrika. Ett kännetecken hos dupontlärkan är att den bygger sitt bo på marken. Anledningen…

Hectors delfin: hemmahörande i Nya Zeeland

Hectors delfin är en typ av delfin som är hemmahörande i Nya Zeeland. Dess vetenskapliga namn är Cephalorhynchus hectori, varifrån dess vanliga namn kommer. Kännetecken för hectors delfin Denna art har de robusta karaktärsdragen från familjen Delohinidae, men den är även den minsta kände…

Ta en titt på den fantastiska bomullshuvudtamarinen

Den fantastiska bomullshuvudtamarinen är en symbol för Colombia, men arten är även utrotningshotad. Det måste bli en prioritet att skydda denna lilla primat. Ta en titt på den fantastiska bomullshuvudtamarinen Bomullshuvudtamarinen är en kloapa, och det är den grupp som…

Strategier för att bevara borneoorangutangen

Trots försök att bevara borneoorangutangen så riskerar den officiellt att utrotas enligt en rapport från IUCN (den Internationella naturvårdsunionen). De senaste 50 årens ansträngningar har med andra ord inte varit tillräckliga. Den senaste datan som släppts av ett team på…

Hjälmhockon: en egendomlig fågel som är utrotningshotad

Hjälmhockon är en väldigt egendomlig fågel som bär sin skalle i en benig hjälm ovanpå huvudet. Den lever i Sydamerika, framför allt i bergskogar i Venezuela och nordöstra Colombia. Hjälmhockon tillhör ordningen hönsfåglar (Galliformes) och familjen trädhöns (Cracidae), och dess…

Den nuvarande situationen för den gulnackade albatrossen

Den industriella revolutionen var en av de främsta orsakerna att den gulnackade albatrossen minskade i antal och blev till en hotad art. Detta berodde på värdet av dess användbara fjädrar. Den gulnackade albatrossen är en medelstor fågel som är känd för…

Blobfisken: livsmiljö och karaktärsdrag hos denna fisk

Blobfisken är en fiskart från familjen Psychrolutidae. Dess vetenskapliga namn är Psychrolutes marcidus, och arten är hemmahörande i Australien, Tasmanien och Nya Zeeland. Dess geléaktiva och mjuka sammansättning gör den till en konstig och intressant fisk. Den ser dock ännu konstigare ut när man…

Palmolja är numera också ett hot mot Afrika

Palmolja är en populär ingrediens som är ett perfekt exempel på hur extremt bearbetade livsmedel kan dölja ingredienser som skadar både miljön och vår hälsa. Denna olja är känd för att orsaka avskogning av djungler i Indien, och detta har…

5 arter som är på gränsen till att bli utrotade

Alla vet numera om att global uppvärmning, ödeläggandet av ozonskiktet och klimatförändringen är något som är verkligt. Men vi fokuserar inte ofta på de viktigaste varelserna som påverkas av mänskliga handlingar: djur. Här berättar vi om fem arter som är…

5 av tigerns underarter: har du hört talas om dem?

Inom kattfamiljen lever släktet Panthera tigris endast på den asiatiska kontinenten. Det är det största landlevande rovdjuret i världen tillsammans med lejonet. Idag ska vi tala om fem av tigerns underarter. Vilka är tigerns underarter? Det må likna varandra när det kommer…

Iberiska vargar är utrotningshotade, men de kan räddas

Iberiska vargar, som mestadels lever i Portugal och Spanien, är just nu i allvarlig fara för utrotning. Livsmiljödirektivet i Europeiska Unionen skyddar arten, men i Spanien är dock bevaringsinitiativ varken standardiserade eller enhetliga. Olyckligtvis är dessa initiativ livsviktiga för ekosystemets…

5 vilda djur som du kanske inte har sett förut

Det finns många vilda djur runt om i världen. Detta är en av anledningarna till varför det finns många som vi fortfarande inte har sett. Vi upphör aldrig att förvånas över vilka typer av liv som finns! Fortsätt läsa den…

Utrotningshotade sköldpaddor: en stor förlust för världen

Sköldpaddor är reptiler som funnits på Jorden sedan 200 miljoner år tillbaka. Det finns två typer av sköldpaddor: akvatiska och landlevande. Dessvärre finns det idag många arter av utrotningshotade sköldpaddor. Förstörelse av deras naturliga miljö och mänsklig vårdslöshet har satt dem…