Logo image
Logo image

Varför bör vi stoppa den illegala handeln med vilda djur och växter

6 minuter
Det finns många organisationer och individer som aktivt jobbar för att stoppa olaglig handel med olika arter. Vad innebär detta brott och hur kan det förhindras? Vi berättar vad du kan göra själv.
Varför bör vi stoppa den illegala handeln med vilda djur och växter
Senaste uppdateringen: 21 februari, 2024

Det har varit allmänt känt i många år att jordens biologiska mångfald är i fara, och därmed även själva planeten. Detta problem kräver lösningar på flera nivåer, varav en av de viktigaste är att stoppa den illegala handeln med vilda djur och växter.

För att vända klimatförändringarna, polernas avsmältning, pandemier och många andra hot mot livet på vår planet behöver vi vidta denna åtgärd och även många andra. I den här artikeln ska vi fokusera på en av de handlingar från människans sida som är bland de skadligaste för vår planet idag och dess framtid: fångst, transport och olaglig försäljning av olika sorters djur och växter.

Illegal handel med vilda djur och växter och CITES-konventionen

Om du är naturälskare och intresserad av att skydda naturen, tycker du säkert att det är märkligt att det i vissa länder fortfarande är lagligt att handla med vissa arter, liksom med delar av vissa djur eller produkter som härrör från djur. Generellt sett finns det regionala lagar i varje land som reglerar insamling och försäljning av varje art utifrån dess ekonomiska värde för människor.

På internationell nivå finns det en förordning som kallas CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Tack vare detta fördrag finns idag ett världsomspännande nätverk för kontroll av handeln med utrotningshotade vilda arter.

Av CITES-registrerade transaktioner omfattar 78 procent exotiska djur och 22 procent växtarter.

I dag finns mer än 37 000 djur- och växtarter med på CITES-förteckningen. Inom denna förteckning finns tre bilagor som bestämmer skyddsgraden för varje taxon:

 • Bilaga I: Här ingår arter som är utrotningshotade. Det är förbjudet att sälja dem, delar av dem och produkter som härrör från dem.
 • Bilaga II: Här ingår handel av växter och djur som regleras av bevarandeskäl, men som inte nödvändigtvis är utrotningshotade.
 • Bilaga III: När en part i konventionen begär att handeln med en viss art ska regleras, förtecknas taxonet i denna bilaga tills de andra parterna godkänner eller förkastar det.
Some figure

Du kanske också vill läsa: Vad menas med invasiva arter?

Siffrorna

På pappret ser siffrorna och reglerna imponerande ut. Men när det gäller att genomföra praktiska åtgärder måste man se till att kontrollera många negativa faktorer. Det är i detta läge vi stöter på olösliga problem som till exempel följande:

 • De miljontals arter som inte ingår i CITES är beroende av varje lands lagstiftning. Detta innebär att skördandet av och handeln med dessa kan fortsätta oavsett vilka negativa konsekvenser det kan leda till.
 • CITES reglerar endast handeln. Detta avtal kan inte stoppa kriminell verksamhet som tjuvjakt och olaglig insamling av växter så länge ingen handel bedrivs.
 • Om kommissionen inte kan bevisa att skyddade arter har passerat gränsen i strid med CITES-reglerna finns det inget lagligt sätt för att vidta åtgärder mot smugglarna.

Man antar därför att brotten mot naturen är mycket mer omfattande än vad som framgår av officiella dokument, vilka i sig själva är enormt omfattande. Under 2017 (det senaste året för vilket uppgifter finns tillgängliga) gjordes 20 762 beslag av djur och växter vid gränser och tullar.

Den illegala handeln med vilda djur och växter är värd mellan 10 och 20 miljarder euro varje år. Detta belopp jämförbart med det beräknade beloppet för narkotikahandeln och ligger näst efter beloppet för den olagliga vapenhandeln.

De två mest hotade arterna är elefanter (där handeln med exemplar och delar av dem står för 33,1 % av den totala handeln) och rosträ, ett exotiskt träslag som växer i tropiska delar av Afrika, Amerika och Asien. Trädet som detta material kommer från står för 40,7 % av den totala handeln med utrotningshotade arter.

Varför bör vi stoppa den illegala handeln med vilda djur och växter?

Skälen för att förhindra olaglig handel med arter är sunt förnuft: för planeten, för djuren och för människorna själva. Det råder ingen tvekan om detta. Detta ämne är något som berör våra hjärtan, och allas våra liv.

Du har säkert någon gång sett en bild på en noshörning som blir skjuten i solnedgången på savannen. Du kanske också har sett rapporter om orörliga noshörningskadaver, antingen i undercoverreportage eller i officiella rapporter om beslagtaganden. Båda sidorna av denna verklighet anspelar på en grundläggande mänsklig process: empati.

De flesta människor är tillräckligt känsliga för att bli förskräckta av våld och rörda av idylliska bilder. Därför är det ett enkelt val att kämpa mot denna trafik, samtidigt som det är fullt av nyanser. De flesta klarar inte av att bevittna övergrepp utan att känna att de måste göra något för att förhindra det.

Till allt detta kan vi lägga ett ändlöst antal andra faktorer och bilder. Krig finansierade med pengar från exploatering av djur och människor, ett krympande Amazonas, isbjörnar som flyter på små isflak, en elefant som blir ihjälslagen på en cirkus, en global pandemi, ihopkrupna hundar i laboratorieburar.

Listan skulle kunna fortsätta i all oändlighet och den illegala handeln med vilda djur och växter är bara en del av den, långt från västvärlden men sammanflätad med varje aspekt av det dagliga livet.

Du kanske också vill läsa: Massutdöende: Så många arter kan vara utrotade år 2100

Hur kan man stoppa den illegala handeln med vilda djur och växter?

Slutligen kommer vi till den viktigaste delen av detta ämne: Vad kan jag göra för att förhindra allt detta? Vilken makt har en enskild person mot miljontals människor? Svaret är enkelt: Vi människor är också miljoner i antal. Om vi alla agerar individuellt kan vi påverka som en enhet.

Ofta handlar den information som når våra öron om fysiskt avlägsna brott. Det kan vara tjuvjakt i Afrika, beslag på flygplatser och så vidare. Tyvärr förekommer övergrepp och brott mot djur och växter dock överallt. Så om du vill kämpa mot detta är följande några åtgärder som du kan vidta:

 • Ta reda på vilka arter som är skyddade i ditt område. Ibland kan en så oskyldig gest som att plocka en blomma ha en negativ inverkan på ekosystemet. Information är makt.
 • Rapportera brott som du upptäcker i din omgivning. Uppfödning, köp och försäljning av skyddade djur och växter kan orsaka många problem. Ett exempel på detta är invasioner av främmande arter.
 • Självklart, köp inte själv någon art. Risken finns att du köper en olaglig art. Önskar du dig ett husdjur, finns det tusentals djur som väntar på dig på djurhem.
 • Förkasta alla former av utnyttjande av djur. Pengar som ges till industrier som pälsdjursuppfödning och sportjakt till exempel är en del av kretsloppet som finansierar många olagliga verksamheter.
 • Inkludera ekologiska och miljövänliga vanor i ditt dagliga liv. Allt från att återvinna en plåtburk till att köpa dina livsmedel på lösvikt har positiv inverkan, tänk på det.
 • Engagera dig i sociala påtryckningsgrupper. Förändring börjar alltid nerifrån och går uppåt. Både lokala och internationella organisationer som sätter press på de ekonomiska jättarna behöver allt stöd de kan få.
Some figure

Framför allt, glöm aldrig att ditt individuella bidrag är ovärderligt för din planet. Vi lever i en tid då stora gärningar är något vi åstadkommer i grupp och inte som enskilda individer, så tappa inte hoppet om att kunna skapa en bättre värld för alla.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • UNODC. (2020). World Wildlife Crime Report: Trafficking in protected species. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/2020/World_Wildlife_Report_2020_9July.pdf
 • Fundación Aquae. (2021, 2 febrero). 10 Consejos para la Protección Animal | Fundación Aquaehttps://www.fundacionaquae.org/consejos-para-proteger-a-los-animales/
 • CITES. (s. f.). ¿Qué es la CITES? | CITES. Recuperado 2 de diciembre de 2021, de https://cites.org/esp/disc/what.php

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.