Logo image
Logo image

Visste du att delfiner namnger varandra?

4 minuter
Delfiner anses vara ett av de mest intelligenta däggdjur som finns. Visste du att delfiner också namnger varandra? Vi berättar mer om detta.
Visste du att delfiner namnger varandra?
Senaste uppdateringen: 13 mars, 2024

Delfiner kännetecknas av sitt söta utseende och mjuka rörelser, vilket gör dem extremt populära bland människor. De anses också vara de marina däggdjur som har störst kognitiv förmåga, så vi kan ofta få se dem lära sig trick för publikshower. Men visste du att vissa delfiner även har en annan förmåga – att de namnger varandra?

När vi pratar om delfiner hänvisar vi egentligen till en mångsidig grupp av flera arter i familjen Delphinidae. Bland dessa sticker flasknosdelfinerna (Tursiops truncatus) ut, på grund av att de uppvisar sådana komplexa beteenden som att dessa delfiner namnger de olika individer i sin grupp. Läs vidare för att ta reda på hur de gör detta.

Hur ser flasknosdelfinen ut?

Flasknosdelfinens fysiska utseende är välkänt för de flesta. Dess kropp är något böjd, som en båge, med en ryggfena och två bröstfenor. Stjärten är horisontell, vilket är en egenskap som skiljer den från resten av gruppen.

Denna delfin är grå på ryggen och vit på buken. Detta drag är en adaptiv egenskap hos arten. Denna egenskap gör att när man ser djuret uppifrån ytan smälter den in i den mörka havsbotten, medan den när man ser den från djupet smälter den in i solens reflektioner.

Delfinens huvud är en av dess mest komplexa egenskaper. På ryggen har den ett blåshål som fungerar som ett luftintag för dess andningssystem. Det är också det som producerar de typiska ljuden för detta djur. I motsats till vad man kan tro har denna art inga stämband, utan använder vissa veck, kallade foniska läppar, för att producera sin vokalisering.

Därtill har dessa däggdjur också ett specialiserat “organ” kallat melon, som de använder som ett resonansinstrument. Tack vare detta överförs ljud i vattnet och sprids i olika riktningar. De använder det också för ekolokalisering.

Du kanske också vill läsa: Hectors delfin: hemmahörande i Nya Zeeland

Some figure

Flasknosdelfinernas kommunikation

Delfinernas skickliga förmåga att producera ljud under vattnet gör att de kan kommunicera med varandra. Detta gör de genom att avge kontinuerliga klick- och visselljud när de simmar i sin omgivning. Även om vi kan tycka att dessa ljud låter likadant, använder de i själva verket varje vokalisering på olika sätt.

Klickljuden består vanligtvis av små pulser (cirka 300 per sekund) som delfinerna använder för ekolokalisering. När de tystnar, tas ekot som resonerar runt dem emot av melonen och av deras käke, vilket gör att de kan uppfatta sin omgivning.

Visslingar, å andra sidan, är lite mer komplexa och består av enhetliga ljud som de använder specifikt för kommunikation. De använder dessa visslingar för att sända ut meddelanden om varningar, sexuell upphetsning och andra känslomässiga tillstånd. Närmare bestämt så kan de associera vissa situationer med specifika läten, så att de i fångenskap kan tränas att lära sig namnge föremål.

Du kanske också vill läsa: Hur delfiner anar när späckhuggare är i närheten

Ett visst ljud associerat med en enskild individ

Delfinernas förmåga att associera föremål eller situationer med en specifik vissling är mycket lik den som vi kan observera i det mänskliga språket. Därför är det inte förvånande att dessa däggdjur också kan associera en vokalisering med en viss enskild individ. Med andra ord kan vi säga att delfiner namnger varandra.

En studie publicerad i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences spelade in flera flasknosdelfiners läten och spelade upp dem för att se vilken effekt de hade på deras beteende. Överraskande nog fann de att vissa ljud fick delfinerna att närma sig som om det var en typ av anrop.

Tack vare detta experiment är det möjligt att bekräfta att delfiner kan namnge de individer de interagerar med. De är faktiskt de första varelserna som uppvisar denna förmåga förutom människor, vilket bekräftar deras position som ett av världens smartaste djur.

Varför namnger delfiner varandra?

Det faktum att delfiner namnger varandra är inte så svårt att förklara. Det verkar hänga samman med deras distributionsbeteende. Delfiner simmar ständigt och tenderar inte att stanna på samma plats särskilt länge. Därför behöver de ett namn för varje gruppmedlem, eftersom de på så sätt lättare kan hitta och hålla sig nära varandra.

Dessutom använder mödrarna också denna förmåga för att hålla reda på sina kalvar. På så sätt ökar de ungarnas överlevnadsgrad och artens reproduktiva framgång. Även om det för mänskliga ögon kanske inte verkar vara en otrolig förmåga, är verkligheten den att den har en stor inverkan på delfinernas anpassning.

Some figure

Denna förmåga visar tydligt att vi fortfarande inte har upptäckt så mycket av djurens imponerande hemligheter och deras biologiska uppbyggnad. Så även om delfiner är det första icke-mänskliga däggdjuret som visar att på denna typ av förmåga, är det inte troligt att det är det enda. Det finns fortfarande mycket att läa ossa och upptäcka, så vi kan bara vänta på att vetenskapen ska ha sin gång.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Janik, V. M., Sayigh, L. S., & Wells, R. S. (2006). Signature whistle shape conveys identity information to bottlenose dolphins. Proceedings of the National Academy of Sciences, 103(21), 8293-8297.
  • King, S. L., & Janik, V. M. (2013). Bottlenose dolphins can use learned vocal labels to address each other. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(32), 13216-13221.
  • Ordaz, I. G. (2014). El lenguaje del delfín. Con-Ciencia Boletín Científico de la Escuela Preparatoria No. 3, 1(1).
  • Alliance (2017). Delfín Nariz de Botella. Recuperado el 9 de abril de 2022, disponible en: https://www.ammpa.org/sites/default/files/files/animalfactsheets/AMMPA-DolphinFactSheet-SPANISH-PRINT.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.